Publicații

Despre viața și opera pictoriței
Valentinei Rusu Ciobanu

s-a scris în peste 230 de publicații (cărți, albume, articole, interviuri, emisiuni TV)*

*conform datelor din Biobibliografia editată de Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2018
Молдавия. В. Руссу-Чобану

Костина, Е.

Москва: Советский художник, 1971.
 Valentina Rusu-Ciobanu

Ciobanu, Constantin.

Chișinău: Ed. ARC, 2004.
Valentina Rusu-Ciobanu

Bobernaga, Sofia.

Chișinău: Literatura Artistică, 1979.
Mica istorie: din albumul de familie

Rusu-Ciobanu, Valentina; Sainciuc Lică.

Chișinău: Ed. Arc, 2018.
Valentina Rusu-Ciobanu

Stăvilă, Tudor.

Chișinău: Timpul, 1983.

„Valentina Rusu Ciobanu și libertatea exprimării artistice” tema prezentată de dr. Elena Olariu, director adjunct Secția Artă, Restaurare, Conservare, Muzeul Municipiului București, în cadrul Simpozionului de Artă și Istoria Artei, ediția a 4-a, “De la impresionsim la postmodernism. Definiții, concepte, teoretizări”, organizat de Muzeul Municipiului Bucureşti. 

București, 12 noiembrie 2020

Valentina Rusu Ciobanu © 2020. Toate drepturile rezervate