Expoziții

Expoziții personale

1984
• „Valentina Rusu-Ciobanu. Expoziția personală”, Muzeul de Stat de Arte Plastice al RSSM, Chișinău, ianuarie – martie 1984.

2000
• „Valentina Rusu-Ciobanu. Expoziția personală”, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Chișinău, 2 noiembrie 2000.

2003-2004
• „Valentina Rusu-Ciobanu. Expoziția personală”, Muzeul Național de Artă al Moldovei, Chișinău, decembrie 2003 – februarie 2004.

2010
• „Valentina Rusu-Ciobanu. Expoziția personală dedicată celor 90 de ani de la naștere”, Centrul Expozițional „Constantin Brâncuși”, Chișinău, 13 – 30 octombrie 2010.

2015-2016

• „Valentina Rusu-Ciobanu. Expoziția personală dedicată celor 95 de ani de la naștere”, Muzeul Național de Artă al Moldovei, Chișinău, noiembrie 2015 – ianuarie 2016.

2020
• „Valentina Rusu Ciobanu – 100 de ani de la naștere”, Muzeul Național de Artă al Moldovei, Chișinău, 28 octombrie – 15 decembrie 2020.

• „Valentina Rusu Ciobanu: 10 portrete de scriitori din colecția Muzeului Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu” la 100 de ani de la nașterea artistei”, Muzeul Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu”, Chișinău, octombrie 2020 – 10 ianuarie 2021.

• „Valentina Rusu Ciobanu. Un veac de singurătate”, Arbor.art.room, București, 28 octombrie – 30 noiembrie 2020.

• „Valentina Rusu Ciobanu. 100 de ani de la naștere”, Muzeul Municipiului București, Palatul Suțu, București, 5 – 30 noiembrie 2020.

2021
• „#Recuperat, #Restaurat. Valentina Rusu Ciobanu. 100 de ani de la naștere”, Arbor.art.room, București, 25 – 28 martie 2021.
• „1963 – an critic în cariera pictoriței Valentina Rusu Ciobanu”, Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Chișinău, 28 octombrie – 30 noiembrie 2021.

2023
• „Portrete de Valentina Rusu Ciobanu”, Liceul Academic de Arte Plastice „Igor Vieru”, Chișinău, 16 mai – 15 iunie 2023.

 

Expoziții de grup

1947
• Expoziția republicană dedicată aniversării a 30 de ani de la Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, Muzeul Republican de Arte Plastice al RSSM, Chișinău, 8 noiembrie – 1 decembrie 1947.

1948
• Expoziția republicană de artă plastică, Muzeul Republican de Arte Plastice al RSSM, Chișinău, 1948.

1949
• Expoziția lucrărilor de artă ale pictorilor moldoveni. Muzeul de Stat de Arte Plastice al RSSM, Chișinău, 1949.
• Expoziția lucrărilor de artă ale pictorilor de atelier. Chișinău, 1949.
• Expoziția republicană dedicată aniversării a 25 de ani de la crearea RSSM, Muzeul de Stat de Arte Plastice al RSSM, Chișinău, 5 noiembrie 1949 – 30 ianuarie 1950.

1950
• Expoziție de artă dedicată comemorării a 25 de ani de la moartea lui G. I. Kotovski, Muzeul de Stat de Arte Plastice al RSSM, Chișinău, 5 august – 25 septembrie 1950.

1952
• Expoziția republicană de artă, Muzeul de Stat de Arte Plastice al RSSM, Chișinău, 6 noiembrie 1952.

1953
• Expoziția de raport. RSSM, Muzeul de Stat de Arte Plastice al RSSM, Chișinău, 8 aprilie 1953.
• A 8-a expoziție republicană de artă, Muzeul de Stat de Arte Plastice al RSSM, Chișinău, 1 decembrie 1953.
• Expoziția de artă a artiștilor Casei Fondului de Artă URSS „Senej-Lac”, reg. Moscova, 1953.

1954
• A 9-a expoziție republicană de artă, Muzeul de Stat de Arte Plastice al RSSM, Chișinău, noiembrie 1954.
• Expoziția itinerantă a operelor artiștilor moldoveni, RSSM, 1954.

1955
• Expoziția unională de artă, Galeria Tretiakov/Casa artiștilor/Sala de expoziții a UAP URSS, 20 ianuarie 1955.
• Expoziția itinerantă a operelor artiștilor moldoveni, Parcul Culturii și Agrementului, Chișinău, mai 1955.
• Expoziția itinerantă a operelor artiștilor moldoveni, RSSM, 1955.

1956
• Expoziția lucrărilor de artă ale pictorilor moldoveni dedicată celui de-al 2-lea congres al pictorilor din RSSM, Muzeul de Stat de Arte Plastice al RSSM, Chișinău, mai 1956.
• Expoziția lucrărilor de artă ale pictorițelor din cadrul seminarului „Egalitate de șanse pentru femeile din URSS”, Sala de expoziție a Uniunii Artiștilor Plastici URSS, Moscova, 22 – 30 septembrie 1956.
• Expoziția lucrărilor de artă ale pictorilor moldoveni. I. Bogdesco, L. Grigorașenco, I. Jumati, C. Kobizeva, V. Rusu-Ciobanu, Chișinău, 1956.

1957
• Expoziția republicană de artă dedicată celei de-a 40-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, Muzeul de Stat de Arte Plastice al RSSM, Chișinău, august – septembrie 1957.
• Expoziția de pictură, sculptură, grafică dedicată primului congres unional al pictorilor sovietici, Moscova, 23 februarie 1957.
• Expoziția unională de artă dedicată celei de-a 40-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, Sala Centrală de Expoziții – Manej, Moscova, 5 noiembrie 1957 – 16 martie 1958.

1958
• Expoziția unională de artă „40 de ani de ULCT”, Sala Centrală de Expoziții – Manej, Moscova, 18 octombrie 1958.

1959
• Expoziția de artă „Portretele liderilor industriei și agriculturii” dedicată celui de-al 8-lea congres al PC din RSSM, Teatrul moldovenesc, Chișinău, 1959.
• Expoziția de pictură, sculptură, grafică și artă decorativă dedicată celui de-al 21-lea Congres al PCUS, Cinematograful Biruința, Chișinău, 1959.
• Expoziția itinerantă a operelor artiștilor moldoveni, Muzeul Orășenesc din Tiraspol, 1959.

1960
• Expoziția de artă plastică a Moldovei dedicată Decadei Artei și Literaturii Moldovenești la Moscova, Parcul Central de Cultură și Recreație Gorki, Moscova, 27 mai – 5 iunie 1960.
• Expoziția de artă plastică sovietică, Sofia, 1960.
• Expoziția de artă dedicată celei de-a 20-a aniversări de la crearea RSSM, Chișinău, 1960.
• Expoziția itinerantă a operelor artiștilor moldoveni, Muzeul Orășenesc din Soroca, 1960.

1961
• Expoziția de artă unională „Șapte ani de acțiune”, Moscova, 1961.
• Expoziția itinerantă a operelor artiștilor moldoveni, RSSM, 1961.
• Expoziția itinerantă a operelor artiștilor moldoveni „Decada Artei”, Ungheni, 1961.

1962
• Expoziția de artă republicană „Șapte ani de acțiune”, Muzeul de Stat de Arte Plastice al RSSM, Chișinău, 1962.
• Expoziția operelor artiștilor moldoveni, Căminul Artei, Kalinin, 1962.
• Expoziția de artă, Muzeul orășenesc, Tiraspol, 1962.
• Expoziția itinerantă a operelor artiștilor moldoveni, RSSM, 1962.

1963
• Expoziția de artă a artiștilor sovietici, ZACHĘTA – Galeria Națională de Artă, Varșovia, 11 noiembrie – 1 decembrie 1963.
• Expoziția lucrărilor artiștilor din RSSM, Tallinn, 1963.
• Expoziția lucrărilor artiștilor din RSSM, Muzeul Național din Lvov, Lvov, 5 noiembrie – 5 decembrie 1963.
• Expoziția itinerantă a operelor artiștilor moldoveni, RSSM, 1963.

1964
• Expoziția republicană de artă dedicată celui de-al 11-lea Congres al ULCT, Chișinău, 1964.
• Expoziția republicană de artă dedicată celei de-a 40-a aniversări a Republicii Moldovenești și a Partidului Comunist, Muzeul de Stat de Arte Plastice al RSSM, Chișinău, 9 octombrie 1964.
• Expoziția lucrărilor artiștilor moldoveni, Sala de conferințe a Bibliotecii Republicane N. K. Krupskaia, 1964.
• Expoziția itinerantă a operelor artiștilor moldoveni, RSSM, 1964.

1965
• Expoziția unională de artă, „La straja păcii”, Sala Centrală de Expoziții – Manej, Moscova, 1965.
• Expoziția „Pictori pentru copii”, Moscova, 1965.

• Expoziția de artă a RSSM, Baku, septembrie 1965.

1966
• Expoziția de artă a RSSM, Muzeul de Stat de Artă Letonă și Rusă, Riga, mai 1966.
• Expoziția dedicată celor 500 de ani de la prima atestare documentară a Chișinăului, Teatrul de Operă și Balet, Chișinău, 1966.

1967
• Expoziția aniversară de arte plastice a RSSM dedicată celei de-a 50-a Aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, Muzeul de Stat de Arte Plastice al RSSM, Chișinău, 30 august 1967.
• Expoziția lucrărilor artiștilor din RSSM, Montreal.
• Expoziția unională de arte plastice „50 de ani de Putere Sovietică”, Moscova, 1967.
• Expoziția itinerantă a operelor artiștilor moldoveni, RSSM, 1967.

1968
• Expoziția republicană de artă dedicată celei de-a 50-a aniversări a Armatei Sovietice „La straja Patriei”, Sala de expoziții a Direcției Panoramelor și Expozițiilor de Artă, Chișinău, februarie – martie, 1968.
• Expoziția lucrărilor artiștilor din RSSM în cadrul Târgului Internațional de la Zagreb, Zagreb, 1968.
• Expoziția lucrărilor artiștilor din RSSM în Mongolia, Ulan Bator, 1968.
• Expoziția republicană de artă dedicată celei de-a 50-a aniversări a ULCT, Sala de expoziții a Direcției Panoramelor și Expozițiilor de Artă, Muzeul de Stat de Arte Plastice al RSSM, Chișinău, 1968.
• Expoziția itinerantă a operelor artiștilor moldoveni, RSSM, 1968.

1969
• Expoziția lucrărilor artistelor dedicată Zilei Internaționale a Femeii – 8 martie, Sala de expoziții a Direcției Panoramelor și Expozițiilor de Artă, Chișinău, 1969.
• Expoziția de artă dedicată aniversării a 150 de ani de la nașterea scriitorului Alecu Russo, Sala de lectură a societății „Știința”, Chișinău, 1969.
• Expoziția itinerantă a operelor artiștilor moldoveni, RSSM, 1969.
• Expoziția itinerantă a operelor artiștilor moldoveni prin orașele URSS, 1969.
• Expoziția itinerantă a operelor artiștilor moldoveni, Muzeul Orășenesc din Tiraspol, 1969.

1970
• Expoziția lucrărilor artiștilor din RSSM, EREN, Chișinău, mai – iunie 1970.
• Expoziția lucrărilor artiștilor din RSSM, EREN, Moscova, 1970.
• Expoziția unională dedicată centenarului nașterii lui V. I. Lenin, Sala Centrală de Expoziții – Manej, Moscova, aprilie 1970.

1971
• Expoziția republicană de artă dedicată centenarului nașterii lui V. I. Lenin, Chișinău, 1971.
• Expoziția de artă plastică sovietică, Republica Democrată Germană, 1971.
• Expoziția operelor artiștilor moldoveni, Plovdiv, 1971.
• Expoziția republicană de artă „Cultura fizică și sportul în arta plastică”, Parcul Bucuriei, Chișinău, mai – iunie 1971.
• Expoziția unională de artă „Cultura fizică și sportul în arta plastică”, Moscova, 1971.
• Expoziția „Arta plastică a Moldovei Sovietice” dedicată zilei culturii RSSM în Armenia, 1971.
• Expoziția republicană de artă „Pământul și oamenii”, consacrată semicentenarului formării URSS, Sala de expoziții a Direcției Panoramelor și Expozițiilor de Artă, Muzeul de Stat de Arte Plastice al RSSM, Chișinău, decembrie 1971 – ianuarie 1972.

1972
• Expoziția republicană de artă dedicată celui de-al 13-lea Congres al CPM și celui de-al 24-lea Congres al PCUS, Muzeul de Stat de Arte Plastice al RSSM, Chișinău, 1972.
• Expoziția lucrărilor artiștilor din RSSM și RSSB, Sala Centrală de Expoziții – Manej, Moscova, martie 1972.
• Expoziția de artă „Prietenie”, Muzeul de Arte Plastice al RSSL, Vilnius, 1972.
• Expoziția „Cultura fizică și sportul în artele vizuale”, dedicată celei de-a cincea spartachiadă a popoarelor URSS, Moscova, 1972.
• Expoziția unională de artă „URSS – Patria noastră”, Sala Centrală de Expoziții – Manej, Moscova, 19 decembrie 1972.
• Expoziția republicană de artă „URSS – Patria noastră”, consacrată jubileului de 50 de ani al URSS, Sala de expoziții a Direcției Panoramelor și Expozițiilor de Artă, Muzeul de Stat de Arte Plastice al RSSM, Chișinău, octombrie 1972 – ianuarie 1973.

1973
• Expoziția itinerantă a operelor artiștilor moldoveni, Celiabinsk, Kostroma, Smolensk, Cernăuți, Vinița, Odessa, Nicolaev, Ialta, Almaty, 1973.
• Expoziția itinerantă a operelor artiștilor moldoveni, Muzeul Orășenesc, Cahul, 1973.

1974
• Expoziția republicană de artă, „La straja Patriei”, Chișinău, 1974.
• Expoziția de artă „Prietenie”, Vilnius, vara 1974.
• Expoziție de artă tematică, Muzeul de Stat de Arte Plastice al RSSM, Chișinău, 3 aprilie – 20 mai 1974.
• Expoziția de artă consacrată aniversării a 50 de ani de la crearea RSSM și a PC al Moldovei, Galeria de Artă, Bender, 20 septembrie – 5 noiembrie 1974.
• Expoziția de artă dedicată aniversării a 30 de ani de la eliberarea Moldovei de sub invadatorii fasciști, Sala de expoziții a Direcției Panoramelor și Expozițiilor de Artă, Chișinău, 1974.
• Expoziția itinerantă a operelor artiștilor moldoveni, Casa de cultură, Orhei, 6 octombrie – 10 decembrie 1974.
• Expoziția itinerantă a operelor artiștilor moldoveni, Brătușeni, 1974.

1975
• Expoziția operelor artiștilor moldoveni, București, 1975.
• Expoziția operelor artiștilor moldoveni, Siria, 1975.
• Expoziția operelor artiștilor moldoveni, Katowice, 1975.
• Expoziția operelor artiștilor moldoveni, Ungaria, 1975.
• Expoziția operelor artiștilor moldoveni, Plovdiv, 1975.
• Expoziția operelor artiștilor moldoveni, Tașkent, 1975.
• Expoziția republicană „30 de ani de la Marea Biruință”, Sala de expoziții a Direcției Panoramelor și Expozițiilor de Artă, Muzeul de Stat de Arte Plastice al RSSM, Chișinău, februarie – mai 1975.
• Expoziția republicană de artă plastică „Slavă Muncii!”, Sala de expoziții a Direcției Panoramelor și Expozițiilor de Artă, Muzeul de Stat de Arte Plastice al RSSM, Chișinău, septembrie 1975.
• Expoziția pictorițelor dedicată anului internațional al femeilor, Galeria de artă, Tiraspol, 2 mai 1975.
• Expoziția „Arta plastică a Moldovei Sovietice”, Muzeul de Istorie și Etnografie, Tomsk, 30 mai – 28 iunie 1975.
• Expoziția republicană de artă a pictorițelor dedicată anului internațional al femeilor, Muzeul de Stat de Arte Plastice al RSSM, Chișinău, 5 noiembrie – 15 decembrie 1975.
• Expoziția itinerantă a operelor artiștilor moldoveni, RSSM, ianuarie – iunie 1975.
• Expoziția itinerantă a operelor artiștilor moldoveni „30 de ani de la Marea Biruință”, RSSM, februarie – noiembrie 1975.

1976
• Expoziția unională „Slavă Muncii!”, Moscova, februarie – martie 1976.
• Expoziția de artă dedicată celui de-al 14-lea Congres al PCM și celui de-al 25-lea Congres al PCUS, Muzeul de Stat de Arte Plastice al RSSM, Chișinău, ianuarie – aprilie 1976.
• Expoziția de artă din cadrul Târgului Internațional din Bagdad, 1976.
• Expoziția „Arta plastică a Moldovei Sovietice” dedicată zilei culturii RSSM în Armenia, Casa Artei, Erevan, octombrie 1976.
• Expoziția itinerantă a operelor artiștilor moldoveni „30 de ani de la Marea Biruință”, Palatul Culturii, Orhei, iunie – iulie 1976.

• Expoziția itinerantă a operelor artiștilor moldoveni „30 de ani de la Marea Biruință”, Casa de Cultură, Grătiești, Strășeni, octombrie – noiembrie 1976.

1977
• Expoziția lucrărilor de artă ale pictorilor moldoveni, Galeria de artă, Bălți, 9 iulie – 2 septembrie 1977.
• Expoziția lucrărilor de artă ale tinerilor pictori moldoveni, Galeria de artă, Bender, 1977
• Expoziția republicană de artă „Pe calea leninistă”, Sala de expoziții a Direcției Panoramelor și Expozițiilor de Artă, Muzeul de Stat de Arte Plastice al RSSM, Chișinău, septembrie – decembrie 1977.
• Expoziția unională „Pe calea leninistă”, Moscova, noiembrie – decembrie 1977.
• Expoziția aniversară de artă plastică „Întotdeauna de veghe”, Muzeul de Stat de Istorie a RSSM, 14 octombrie – 15 noiembrie 1977.
• Expoziția itinerantă a operelor artiștilor moldoveni, RSSM, 24 august – 21 octombrie 1977.

1978
• Expoziția republicană de artă „Slavă muncii!”, Chișinău, 1978.
• Expoziția unională „Portretul Sovietic”, Sala Centrală de Expoziții – Manej, Moscova, Moscova, 1978.
• A 2-a expoziție republicană cu lucrările artistelor dedicată Zilei Internaționale a Femeii – 8 martie, Biblioteca Republicană „N. K. Krupskaia” Chișinău, iunie 1978.
• Expoziția de artă a RSSM, Sala de expoziții, Bobruisk, 1978.
• Expoziția de artă a RSSM, Irkuțk, 1978.
• Expoziția târgului internațional din Leipzig, 1978.
• Expoziția de artă a RSSM, Viena, 1978.
• Expoziția de artă a RSSM, Budapesta, 1978.
• Expoziția itinerantă a operelor artiștilor moldoveni „Pe calea leninistă”, RSSM, ianuarie – aprilie 1978.
• Expoziția itinerantă a operelor artiștilor moldoveni „30 de ani de la Marea Biruință”, RSSM, februarie – mai 1978.

1979
• Expoziția aniversară de arte plastice a RSSM dedicată celei de-a 60-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, Chișinău, 1979.
• Expoziția republicană de artă „Cultura fizică și sportul în arta plastică”, Muzeul de Stat de Arte Plastice al RSSM, Chișinău, mai 1979.
• Expoziția de artă a RSSM, Berlinul de Vest, mai 1979.
• Expoziția de artă „Moldova înfloritoare”, Muzeul orașului Lubnî, 1979.
• Expoziția de artă a RSSM, Almaty, 1979.
• Expoziția de arte plastice dedicată celei de-a 50-a aniversări a orașului Magnitogorsk, 1979.
• Expoziția a treia republicană de artă plastică „Întotdeauna de veghe”, Muzeul de Stat de Arte Plastice al RSSM, Chișinău, 1979.
• Expoziția „Pictori pentru copii”, 1979.
• Expoziția itinerantă a operelor artiștilor moldoveni pe temă militar-patriotică „Peisajul moldovenesc”, RSSM, 1979.

1980
• Expoziția republicană de artă dedicată aniversării a 110 ani de la nașterea lui V. I. Lenin, Galeria de artă, Bender, 1980.
• Expoziția unională de arte plastice dedicată aniversării a 110 ani de la nașterea lui V. I. Lenin, Moscova, 1980.
• Expoziție de artă dedicată aniversării a 110 ani de la nașterea lui V. I. Lenin, Galeria de artă, Bălți, 1980.
• Expoziția de artă plastică „Întotdeauna de veghe”, Chișinău, 1980.
1981
• Expoziția unională de arte plastice „Pe calea leninistă”, Moscova, 1981.
• Expoziția operelor artiștilor plastici din Moldova. I. Vieru, E. Romanescu, V. Rusu-Ciobanu, B. Epelbaum-Marcenco, Galeria de artă, Lvov, 1981.

1982
• Expoziția întâia republicană autumnală a creațiilor artiștilor plastici din Moldova, Muzeul de Stat de Arte Plastice al RSSM, Chișinău, 1982.
• Expoziția de artă a RSSM, Belgia, 1982.
• Expoziția de artă a RSSM, Muzeul Rus de Stat, Leningrad, 1982.
• Expoziția itinerantă a operelor artiștilor moldoveni, RSSM, 1982.

1983
• Expoziția republicană de arte plastice „Noi făurim comunismul”, Muzeul de Stat de Arte Plastice al RSSM, Chișinău, 1983.

1984
• A 3-a expoziție republicană de artă plastică „Întotdeauna de veghe”, Muzeul de Stat de Arte Plastice al RSSM, Chișinău, 1984.
• Expoziția republicană de artă dedicată aniversării a 40 de ani de la eliberarea Moldovei de sub invadatorii fasciști, Muzeul de Stat de Arte Plastice al RSSM, Chișinău, august – septembrie 1984.
• Expoziția „Arta Moldovei Sovietice”, consacrată celei de-a 60-a aniversări a creării RSSM și a PC al Moldovei, Moscova, 1984.
• Expoziție de artă contemporană dedicată clasei muncitoare din Moldova, Uzina Vibropribor, Chișinău, 1984.
• Expoziția de artă a RSSM, Republica Federală Germană, 1984.
• Expoziția de artă a RSSM, Plovdiv, 1984.
• A 7-a expoziție republicană autumnală a creațiilor artiștilor plastici din Moldova, Muzeul de Stat de Arte Plastice al RSSM, Chișinău, decembrie 1984 – ianuarie 1985.
• Expoziția itinerantă a operelor artiștilor moldoveni, RSSM, 1984.

1985
• Expoziția operelor artiștilor plastici din Moldova „V. I. Lenin în arta plastică”, Galeria de Artă, Bender, 1985.
• Expoziția de artă din cadrul Festivalului Internațional al Tineretului și Studenților, Chișinău, 1985.
• A 8-a expoziție republicană autumnală a creațiilor artiștilor plastici din Moldova, Chișinău.

1986
• Expoziția republicană de artă dedicată celui de-al 16-lea Congres al PCM și celui de-al 27-lea Congres al PCUS „Noi făurim comunismul”, Muzeul de Stat de Arte Plastice al RSSM, Chișinău, ianuarie – februarie 1986.
• Expoziția jubiliară republicană de arte plastice, consacrată celei de-a 60-a aniversări a creării RSSM și a PC al Moldovei, Muzeul de Stat de Arte Plastice al RSSM, Chișinău, 1986.
• Expoziția republicană de arte de dedicată Anului Internațional al Păcii „Maeștrii culturii pentru pace”, Muzeul de Stat de Arte Plastice al RSSM, Chișinău, august – septembrie 1986.
• Expoziția de artă „Cultura fizică și sportul în arta plastică”, Tiraspol, 1986.
• Expoziția dedicată regizorului Emil Loteanu cu ocazia a 50 de ani de la naștere, Muzeul Republican de Literatură, Chișinău, noiembrie 1986.
• Expoziția unională de artă „Cosmosul în slujba lumii”, 1986.
• Expoziția unională de artă „Noi făurim comunismul” , Moscova, 1986.
• Expoziția artiștilor plastici din Moldova, Veliko Tărnovo, 1986-1987.

1987
• Expoziția unională de artă dedicată celei de-a 70-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie „Țara Sovietelor”, Moscova, 1987.
• Expoziția de artă „Noi făurim comunismul” , Moscova, 1987.
• Expoziția de artă „Lenin și Mărețul Octombrie”, Biblioteca Republicană „N. K. Krupskaia” Chișinău, 1987.
• Expoziția lucrărilor artiștilor RSSM în Mongolia, Ulan Bator, 1987.

1988
• Expoziția republicană de artă plastică „Întotdeauna de veghe”, Muzeul de Stat de Istorie a RSSM, Chișinău, ianuarie – februarie 1988.
• Expoziția de artă „Țara Sovietelor”, Chișinău, 1988.

1989
• Expoziția unională de pictură, Moscova, 1989.

1992
• Expoziția de artă plastică din Republica Moldova, Galeria de artă, Iași.
• Expoziție de artă, Muzeul Național de Arte Plastice, Chișinău, 1992.

1993
• Expoziția de artă „Natura statică în creația pictorilor din Moldova”, Muzeul Național de Arte Plastice, Chișinău, 1993.
• „Expoziția retrospectivă de artă plastică a Republicii Moldova”, ART EXPO, București, 1993.
• Expoziția de artă „Saloanele Moldovei”, ediția a III-a, Muzeul de Artă și Etnografie Bacău, Galeriile ALFA, Bacău, iunie 1993.
• Expoziția artiștilor plastici din Republica Moldova, Ambasada Republicii Moldova la Moscova, Moscova, 1993.

1995
• Expoziția de artă „Saloanele Moldovei”, ediția a V-a, Muzeul de Artă și Etnografie, Bacău, iunie 1995.

1996
• Expoziție de artă, Minsk, 1996.

1999
• Expoziție dedicată aniversării a 640 de ani de la întemeierea Moldovei, Chișinău, 1999.

2000
• Expoziție de artă, Muzeul Național de Artă al Moldovei, Chișinău, 2000.
• Expoziția aniversară dedicată celor 60 de ani de la fondarea Muzeului Național de Arte Plastice al Republicii Moldova, Chișinău, 17 mai 2000.

2001
• Expoziția de artă consacrată Independenței Republicii Moldova și Sărbătorii Limba Noastră, Muzeul Național de Artă al Moldovei, Chișinău, 27 august – 24 septembrie 2001.

2003
• Expoziția jubiliară „100 de ani U.A.P. din Republica Moldova”, Centrul Expozițional „Constantin Brâncuși”, Chișinău, 2003.

2004
• Expoziția „Artă și artiști”, Muzeul Național de Artă al Moldovei, Chișinău, 2004.

2005
• Expoziția de comemorare a personalităților marcante în viața culturală din Republica Moldova, Sala cu orgă, Chișinău, 2005.

2006
• Expoziție temporară, Muzeul Național de Artă al Moldovei, Chișinău, 2006.

2009
• Expoziția de artă „Bessarabia Moia”, Galeria Artmark, București, 23 iunie – 2 iulie 2009.
• Expoziție de artă „Forumul intelectualității din statele membre CSI”, Palatul Republicii, Chișinău, septembrie 2009.
• Expoziția „Zilele orașului Chișinău”, Centrul Expozițional „Constantin Brâncuși”, Chișinău, octombrie 2009.
• Expoziția de artă de la Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, Viena, noiembrie 2009 – februarie 2010.

2010
• Expoziția „Achiziții și donații 2008-2009”, Muzeul Național de Artă al Moldovei, Chișinău, februarie – martie 2010.
• Expoziția „Generația șaizecistă în literatura română din Basarabia”, Muzeul Național de Literatură „Mihail
Kogălniceanu”, Chișinău, martie – septembrie 2010.

2011
• „Expoziția de artă națională în orașul Soroca”, Muzeul de Istorie și Etnografie, Soroca, septembrie – noiembrie 2011.
• Expoziția „Atitudini. Moldova. Un sfert de veac de artă contemporană”, Muzeul Național de Artă al Moldovei, Chișinău, decembrie 2011 – ianuarie 2012.

2012
• Expoziția de pictură „Valentina Rusu-Ciobanu și Glebus Sainciuc”, Liceul Academic de Arte Plastice „Igor Vieru”, Chișinău, 17 martie – 13 aprilie 2012.

2013
• Expoziția „Achiziții recente”, Muzeul Național de Artă al Moldovei, Chișinău, septembrie 2013.
• Expoziția „Toate culorile verii”, Galeria de artă, Magnitogorsk, 2013.

2014
• Expoziția „Arta anilor 1950-1980 – între speranță și capcane”, Muzeul Național de Artă al Moldovei, Chișinău, ianuarie – februarie 2014.
• Expoziția „O, sport, tu ești lumea!”, 2014, Galeria de artă, Magnitogorsk, 2014.

2015
• „Expoziția de artă națională”, Muzeul Național de Artă al Moldovei, Chișinău, septembrie – octombrie 2015.

2016
• Expoziția „50 de opere reprezentative”, Muzeul Național de Artă al Moldovei, Chișinău, martie – aprilie 2016.

2019
• Expoziția „Chipul femeii în arta națională”, Muzeul Național de Artă al Moldovei, Chișinău, februarie – martie 2019.

2020
• Expoziția „Achiziții și donații 2016-2017”, Muzeul Național de Artă al Moldovei, Chișinău, august – septembrie 2020.
• Expoziția „Achiziții și donații 2018-2019”, Muzeul Național de Artă al Moldovei, Chișinău, septembrie – octombrie 2020.
• Expoziție aniversară, Galeria de artă, Magnitogorsk, 2020.

2021
• Expoziția „ARTĂ ȘI TIMP – expoziție din fondurile UAP” Centrul Expozițional „Constantin Brâncuși”, Chișinău, 11 februarie – 28 februarie 2021.
• Expoziția „Romanul românesc din stânga Prutului”, ARCUB, București, 20 august – 5 septembrie 2021.

2022
• Expoziția „Cupluri de artiști”, Muzeul Național de Artă al Moldovei, Chișinău, mai – iulie 2022.
• Expoziția „Fenomenul artei URSS: rădăcinile naționale ale creativității republicilor sovietice”, Muzeul de Arte Frumoase din sec. XX-XXI, filiala Muzeului Regional de Artă, Ulianovsk, 22 decembrie – 31 ianuarie 2023.

2023
• Expoziția artiștilor Diana Cepleanu, Lică Sainciuc, Mihai Brunea, Valentina Rusu Ciobanu, Galeria Lutnița, Chișinău, iunie – august 2023.
• Expoziția „As Though We Hid the Sun in a Sea of Stories. Fragments for a Geopoetics of North Eurasia”, Haus der Kulturen der Welt, Berlin, 21 octombrie 2023–14 ianuarie 2024.

2024
• Expoziția „autoportret. Part III. Ioana Batranu, Valentina Rusu Ciobanu”, Galeria Plan B, Berlin, 07 martie – 06 aprilie 2024.
• Expoziția „Un secol de pictură basarabeană”, Muzeul Național de Artă al României, București,  27 martie – 30 iunie 2024.
• Expoziția „Culorile „dezghețului”. Satul basarabean în pictura anilor 1960”, Muzeul Național al Țăranului Român, București,  18 aprilie – 19 mai 2024.

 

Expoziții în realitatea virtuală (VR)

2020
• „Omagiu Limbii Române: scriitori basarabeni în opera artistei Valentina Rusu Ciobanu”, https://www.theopen-art.com/
• „V. R. C. Atelier ‘85”, http://www.valentinarusuciobanu.com/atelier/
• „Valentina Rusu Ciobanu. 100 de ani de la naștere”, https://www.theopen-art.com/

Valentina Rusu Ciobanu © 2020. Toate drepturile rezervate