Portretul scriitorului Andrei Lupan. 1969 - 1970. Ulei pe pânză. 132 x 100 cm. Muzeul de Artă din Bender (Tighina). Valentina Rusu Ciobanu.

          Deși cu puțin timp înainte ea căuta soluții expresive, totuși, în acest portret stilul ei este unul echilibrat, auster și clar. Ceea ce era temperamental-exagerat și pasional a dispărut, chiar și emoțiile sunt oarecum eliminate aici și greu de observat. În locul lor au trecut în prim-plan alte valențe ale personalității umane: concentrarea obiectivă, corectitudinea, limpezimea în gândire. Un asemenea proces nu este vizibil doar în acest portret. Stilul de a picta s-a schimbat și el: elementul liniar a căpătat importanță, iar cromatica a fost supusă anumitor raționalizări, devenind mai fină și mai armonioasă. Portretul este una dintre cele mai frumoase realizări ale pictoriței în acest nou limbaj stilistic. El excelează atât prin execuția extrem de curată și elegantă cât și prin reprezentarea clară a subiectului care este înfățișat cu ajutorul obiectelor din imediata sa apropiere.

   W. Simenko, Leipzig, 1977.

***

Expoziții: Erevan, Arta plastică a Moldovei Sovietice, expoziție dedicată zilei culturii RSSM în Armenia, 1971; www.theopen-art.com, Expoziția VR Omagiu Limbii Române: scriitori basarabeni în opera artistei Valentina Rusu Ciobanu, 31 august 2020.

Bibliografie: Catalog, Chișinău, 1971; Kostina, E. Moldova. V. Rusu-Ciobanu, Moscova, 1971; Simenko, W., Sowjetische Malerei der Gegenwart, Leipzig, 1977; Bobernaga, S., Valentina Rusu Ciobanu, Chișinău, 1978, pag. 23; Golțov D., Livșiț M., Toma L., Khudozhnyky Moldoviyi. 10 Tvorchykh portretiv, Kiev, 1979, pag. 118; Livșiț, M., Moldaavia kunst, Tallinn, 1983.

 

ANDREI LUPAN

(1912-1992)

„E colosală însemnătatea acestui mic volum de poezii ale lui Mihail Eminescu, pregătit pentru a fi editat prima dată la noi, în Moldova sovietică. Se va reda poporului cea mai înaltă cucerire a geniului său creator. Literatura şi întreaga noastră cultură poate începe de aici a-şi înfiripa chipul adevărat şi a-şi deschide singura cale posibilă de creştere. Bineînţeles, ceea ce se face acum este de abia un început, care va trebui dezvoltat cu răspundere pe calea editărilor şi prin cercetări ştiinţifice, prin monografii şi lucrări de interpretare. Să ridicăm clasicii în lumina lor adevărată fără idealizare, dar şi fără amputări.”

                         Despre cartea Poezii de Mihail Eminescu, 1954

 

 

Valentina Rusu Ciobanu © 2020. Toate drepturile rezervate